Računovodstvoinfo page
Računovodstvo in davki / Računovodstvo24. marec 2023 | Prijava |

Računovodstvo


Pametni e-obrazci:

 
Sklep o popisu sredstev in obveznosti ter o imenovanju inventurne komisije
S tem sklepom vodstvo ali odgovorna oseba (uprava, direktor) družbe oziroma druge osebe (zavod, društvo, s.p. itd.) imenuje inventurno komisijo za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev ter...
[cena: brezplačno]
 
Sklep o izbiri računovodske usmeritve (splošno)
V tem sklepu lahko izberete katerokoli računovodsko usmeritev, ki jo dopušča Slovenski računovodski standard 39 - Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih oziroma dopolnilno Slovenski...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sklep o organiziranosti knjigovodstva
S tem sklepom določite, kdo podjetniku vodi poslovne knjige, kdo jih natisne in kje so med letom shranjene. Sklep o organiziranosti knjigovodstva sprejme fizična oseba, ki opravlja dejavnost in...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sklep o izbiri sistema vodenja poslovnih knjig in vrstah poslovnih knjig pri izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig
S tem sklepom določite, katere poslovne knjige vodite. Sklep so dolžne sprejeti fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in vodijo poslovne knjige na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 39...
[cena: 19,90 € | 199 točk] 
Sklep o določitvi drobnega inventarja, ki se razvršča med opredmetena osnovna sredstva
S tem sklepom izdajatelj sklepa določi, katere stvari drobnega inventarja bo razvrščal med opredmetena osnovna sredstva. Sklep je dolžna sprejeti fizična oseba, ki opravlja dejavnost in vodi...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sklep o izbiri metode obračunavanja amortizacije in preverjanju dobe koristnosti
S tem sklepom izdajatelj sklepa določi metodo obračunavanja amortizacije. Določi tudi, na kakšen način preverja dobo koristnosti osnovnih sredstev, ki se amortizirajo. Sklep so dolžne sprejeti...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sklep o izbiri metode porabe zalog materiala
S tem sklepom določite, po kateri metodi ugotavljate porabo materiala, ki ga porabite v vašem proizvodnem procesu. Ta metoda nam pove, po kakšni ceni se bo vrednotila porabljena količina materiala...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sklep o izbiri metode vrednotenja zalog nedokončane proizvodnje, polproizvodov in proizvodov
S tem sklepom določite izbrano metodo vrednotenja zalog proizvodov in/ali polproizvodov in/ali nedokončane proizvodnje (tudi nedokončanih storitev). Sklep so dolžne sprejeti fizične osebe, ki...
[cena: 19,90 € | 199 točk]

Računovodstvo Računovodstvo Računovodstvo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 16 let izkušenj
Preko 16 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Predpogodba za prodajo nepremičnine
Ugovor zoper sklep o izvršbi za terjatev odpuščeno v osebnem stečaju
Preklic pooblastila
Pooblastilo za zastopanje na zapuščinski obravnavi
Pooblastilo za prodajo, podaritev nepremičnine

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2020.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen

NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: