Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
24. marec 2023 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Regres
Kje je določeno, koliko regresa mi pripada?

regres

Vsak delavec, ki ima sklenjeno delovno razmerje in je upravičen do dopusta, je upravičen tudi do izplačila regresa za letni dopust.

Kakšna je višina tega regresa, je odvisno od vsakega posameznega primera. Znesek regresa je odvisen predvsem od tega, kje smo zaposleni.

V nadaljevanju bomo preverili, kakšen je minimalni znesek regresa in od česa odvisna višina regresa, do katerega smo upravičeni.

 

Višina regresa - zasebni sektor

Zakon o delovnih razmerjih ne določa konkretnega zneska, ki ga je dolžan izplačati delodajalec. Določa pa, da mora delodajalec regres izplačati delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta in da mora biti izplačilo regresa najmanj višini minimalne plače.

V 2019 minimalna plača znaša 886,63 EUR. Minimalni regres za delavca, ki je upravičen do celotnega regresa, tako v 2019 znaša 886,63 EUR.

Gre za neto znesek, saj je regres v 2019, do višine zneska povprečne plače, prost plačila dohodnine in prispevkov.

Več o tem:

 

Višina regresa - javni sektor

Tudi večina javnih uslužbencev bo v 2019 prejela regres za letni dopust v znesku minimalne plače v višini 886,63 EUR.

Izjema so javni uslužbenci, ki na dan izplačila regresa za letni dopust prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu. Ti so upravičeni do regresa v višini 1.050 EUR.

Tudi v tem primeru gre za neto zneske.

 

Maksimalni regres

Zakon, kot omenjeno, določa minimalne zneske. Drugačen minimalni regres lahko določa kolektivna pogodba (seznam kolektivnih pogodb), drug zakon ali interni akt delodajalca.

V javnem sektorju tako denimo višino konkretnega zneska regresa za 2019 določa Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije denimo za 2019 določa izplačilo minimalnega regresa oz. v višini 970 EUR, v kolikor je delno izplačilo v nedenarni obliki.

Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije določa polni regres za letni dopust v višini 70 % povprečne plače zaposlenih v elektrogospodarstvu v preteklih treh mesecih.

Kolektivna pogodba Banke Slovenije določa regres za letni dopust največ v višini delavčeve osnovne plače, povečane za dodatek za delovno dobo, v mesecu pred izplačilom regresa za polni delovni čas. Za delavce z najnižjo plačo lahko guverner določi višjo osnovo za izračun regresa.

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije določa minimalni regres v višini 900,00 EUR.

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije za 2019 določa regres v višini 1.050,00 EUR.

Višina regresa je tako v javnem sektorju določena, v zasebnem sektorju pa je določen minimalni znesek, bodisi v zakonu, bodisi v kolektivni pogodbi, dejanski znesek izplačanega regresa, pa je v večini prepuščen odločitvi delodajalca.

Pri tem velja, da je regres neobdavčen le do višine povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Ta je v januarju 2019 znašala 1.729,15 EUR (več).

 

Celoten in sorazmerni regres

Navedeni zneski predstavljajo celoten regres, do katerega je upravičen delavec, ki je pri delodajalcu zaposlen celotno leto.

V kolikor delavcu delovno razmerje preneha (ali se zaposli) med letom, mu pripada sorazmerni del in sicer 1/12 regresa za vsak mesec dela pri delodajalcu. Štejejo le polni meseci.

V kolikor je delavec v koledarskem letu zaposlen pri več delodajalcih, mu vsak dolguje sorazmerni del, glede na čas zaposlitve pri njem.

Več o tem:

 

Vračilo regresa

Delavec, ki prejme regres, do katerega dejansko ni upravičen, denimo, če mu po izplačilu zaposlitev med koledarskim letom, v katerem je regres prejel, je dolžan preveč izplačan regres vrniti.

Delodajalec lahko preveč izplačan regres tudi poračuna z njegovo plačo, vendar pa za to potrebuje njegovo pisno soglasje.

e-obrazec e-obrazec: Soglasje delavca za poračun preveč izplačanega regresa

V kolikor delodajalec pisnega soglasja od delavca ne pridobi in delavec sam neupravičeno izplačanega regresa ne želi vrniti, lahko delodajalec to iztoži na pristojnem sodišču.

e-obrazec e-obrazec: Tožba delodajalca zoper delavca za vračilo regresa

Več o tem:
  Soglasje delavca za poračun preveč izplačanega regresa
Soglasje delavca za poračun preveč izplačanega regresa


Tožba delodajalca zoper delavca za vračilo regresa
Tožba delodajalca zoper delavca za vračilo regresa

 

Zaposlitev s krajšim delovnim časom

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Razen v primerih, ki jih določa 67. člen ZDR-1.

 

Rok za izplačilo regresa

Regres mora biti izplačan do 1. julija v tekočem koledarskem letu. Javni uslužbenci bodo regresprejeli skupaj z majsko plačo. Če se delodajalec znajde v resnih likvidnostnih težavah in tako določa kolektivna pogodba, ki velja za njegovo dejavnost, lahko izplačilo regresa prestavi najkasneje do 1. novembra.

e-obrazec e-obrazec: Obvestilo o neizplačilu regresa, zaradi likvidnostnih težav delodajalca

 

  Obvestilo o neizplačilu regresa, zaradi likvidnostnih težav delodajalca
Obvestilo o neizplačilu regresa, zaradi likvidnostnih težav delodajalca
Več o tem:

 

Letni dodatek oz. "regres za upokojence"

Upokojencem se v letu 2019 letni dodatek izplača skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec julij (31.7.) in sicer glede na višino pokojnine:

Všina redne pokojnine: Višina letnega dodatka:
do 470,00 EUR 437,00 EUR
od 470,01 EUR do 570,00 EUR 297,00 EUR
od 570,01 EUR do 670,00 EUR 237,00 EUR
od 670,01 EUR do 810,00 EUR 187,00 EUR
od 810,01 EUR 127,00 EUR

Uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 670,00 EUR, se letni dodatek izplača v višini 237,00 EUR.

Uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku od 670,01 EUR do 780,00 EUR, se letni dodatek izplača v višini 187,00 EUR.

Uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku nad 810,01 EUR, se letni dodatek izplača v višini 127,00 EUR.

Po 69.a členau ZIPRS1819-A se v znesek pokojnine oziroma nadomestila upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

Letni dodatek za leto 2019 se izplača v pripadajočem sorazmernem delu, ki je odvisen od dopolnjene zavarovalne dobe v Republiki Sloveniji glede na skupno dopolnjeno dobo.

Oseba, ki se upokoji ali pridobi pravico do nadomestila po juliju letos, se bo pripadajoči del letnega dodatka izplača v sorazmernem delu glede na datum priznanja pravice skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila. Letni dodatek se v tem primeru izplača v sorazmernem delu, izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine ali nadomestila v tem letu, pod pogojem, da v tem letu niso že prejeli regresa za letni dopust v celoti.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni člani in priročniki:


Zakonodaja:

 

e-obrazci za izdelavo tožb zoper delodajalca


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 16 let izkušenj
Preko 16 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Predpogodba za prodajo nepremičnine
Ugovor zoper sklep o izvršbi za terjatev odpuščeno v osebnem stečaju
Preklic pooblastila
Pooblastilo za zastopanje na zapuščinski obravnavi
Pooblastilo za prodajo, podaritev nepremičnine

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2020.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen

NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: